Techninė pagalba:

PRAGMA 3.2

Pragma 3.2 - idealus sprendimas mažoms įmonėms


Apskaitos programų paketas “Pragma v3.2“ skirtas mažų įmonių apskaitos tvarkymui ir pagrindinių jos veiklos procesų valdymui. Programų paketas pritaikytas apskaitai tvarkyti visų nuosavybės formų bei įvairių veiklos sričių įmonėse. Apskaitos programų paketas yra nuolat tobulinamas ir atnaujinamas, pasikeitus LR įstatymams.

Atsargų apskaita


Pagrindinės funkcijos:

 • Atsargų sąrašas
 • Atsargų klasifikavimas pagal grupes, skyrius
 • Detali informacija apie prekės judėjimą
 • Momentinis prekės likutis
 • Prekių perkėlimai iš sandėlio į sandėlį pajamavimo ir pardavimo kainomis
 • Sandėlio apyvartos žurnalai pajamavimo, vidutinėmis, pardavimo kainomis
 • Atsargų inventorizacija, jos rezultatų apdorojimas
 • Užsakymų tiekėjams paruošimas
 • Pirkėjų užsakytų prekių rezervavimas
 • Parduotų prekių savikainos skaičiavimas FIFO ar konkrečių kainų metodu
 • Įmonės pirminių dokumentų paruošimas: išankstinio apmokėjimo sąskaitos, užsakymai; PVM sąskaitos faktūros, krovinio gabenimo važtaraščiai; sandėlio išlaidų bei pajamų orderiai, nurašymo aktai.
 • VAZ – i.MAS elektroninis krovinio važtaraščių posistemis, per kurį teikiami išrašomų krovinio važtaraščių registrų duomenys.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Gaukite nemokamą konsultaciją

Pirminių dokumentų registravimas


Pagrindinės funkcijos:

 • Pirkimų, pardavimų, mokėjimų vedimas vietine ir užsienio valiuta
 • Grąžinimų vedimas
 • Prekės įsigijimo savikainos skaičiavimas įvertinant prekės kainą ir papildomas įsigijimo išlaidas bei pasirenkant papildomų įsigijimo išlaidų išdalinimo metodą
 • Įvairūs pardavimo kainos nustatymo būdai, lanksti kainoraščių ir nuolaidų sistema
 • Duomenų iš kasos aparato, duomenų kaupiklio automatinis įkėlimas ir parduotų prekių nurašymas pagal įkeltus duomenis
 • Automatinis mokėjimo dokumentų formavimas pagal banko teikiamą sąskaitos išrašo bylą
 • Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas, valiutinių skolų perkainavimas
 • Diskontų skaičiavimas

Buhalterinė apskaita


Pagrindinės funkcijos:

 • Įmonės pirminių dokumentų paruošimas, jų sumų automatinis registravimas DK
 • Automatinis valiutos kurso kitimo įtakos skaičiavimas ir valiutinių skolų perkainavimas
 • Valiutinių skolų perkainavimas
 • Diskontų skaičiavimas
 • Mokėjimų suvestinės pagal tikslines paskirtis
 • Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis
 • Periodinių mokėjimų apskaita
 • Kasos knygos formavimas
 • Mokėjimo dokumentų duomenų eksportas pagal bankų reikalavimus

Skolų administravimas


Pagrindinės funkcijos:

 • Skolų sekimas pagal kiekvieną firmą bendra suma arba pagal kiekvieną firmą ir kiekvieną jos pirkimo (pardavimo) dokumentą
 • Galimybė matyti pirkėjo skolą, įvedant pardavimo dokumentą ir sekti, ar neviršijamas kredito maksimumas
 • Galimybė sekti skolas pagal nurodytą apmokėjimo terminą, pagal sudarytą apmokėjimo planą
 • Delspinigių už vėluojančius apmokėjimus skaičiavimas
 • Galimybė skolas padengti FIFO metodu
 • Skolų suderinimo tarpusavio atsiskaitymų aktų spausdinimas ir išsiuntimas el. paštu

FINANSINĖS IR MOKESTINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTAI


Pagrindinės funkcijos:

 • Kiekvieno pirminio dokumento įvedimo metu dokumento sumų korespondavimas į buhalterines sąskaitas
 • Didžiosios knygos sąskaitų apyvartos žiniaraščių ir suvestinių, kasos knygos automatinis formavimas iš pirminių dokumentų bei kitų buhalterinių įrašų
 • PVM deklaracijos spausdinimas
 • Įvestų duomenų tikrinimas (duomenų tikrinimo testais)
 • Ataskaitų koregavimas, koreguojant pirminių dokumentų duomenis
 • Balanso formos, pelno (nuostolio) ataskaitos užpildymas iš didžiosios knygos sąskaitų pagal aprašytas formules
 • Pinigų srautų ataskaitos užpildymas pagal aprašytas formules
 • Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos užpildymas pagal aprašytas formules
 • Galimybė naudotis ir pildyti vyr. buhalterio kalendorių, kuris primins apie mokėtinus mokesčius ir pristatytinas ataskaitas ar deklaracijas

GAMYBOS APSKAITA (atskiras modulis)


Pagrindinės funkcijos:

 • Gaminio, komponento sudėties aprašymas, sudarant kelių lygių technologines korteles
 • Tiesioginių (žaliavų ir darbų) gamybos išlaidų skaičiavimas pagal technologinių kortelių duomenis
 • Gaminiams pagaminti sunaudotų žaliavų nurašymas (nuolat arba periodiškai)
 • Gaminių pajamavimas į sandėlį
 • Gaminių savikainos skaičiavimas, įvertinant tiesiogines ir periodiškai apskaitomas pridėtines gamybos išlaidas
 • Gaminio pardavimo kainos apskaičiavimas pagal komponentų kainas
 • Užsakymų žaliavoms tiekti formavimas, įvertinant pirkėjų užsakytų gaminių kiekius bei žaliavų ir gaminių likučius sandėliuose
 • Komponento panaudojimo gaminiuose sekimas ir galimybė komponentą pakeisti kitu
 • Gamybos aktų, gaminių ir sunaudotų žaliavų suvestinės
 • Gaminių apskaita pagal serijinius numerius

GAMYBOS OPERACIJŲ APSKAITA (atskiras modulis)


Pagrindinės funkcijos:

 • Gaminio gamybos aprašymas operacijų kortelėmis, išvardinant reikalingas operacijas ir nurodant jų normatyvinį atlikimo laiką bei valandinį tarifą
 • Duomenų apie atliktas operacijas įvedimas iš gamybos lapelių
 • Atliktų operacijų suvestinės spausdinimas
 • Darbuotojui priskaičiuoto atlyginimo (atliktų operacijų kiekis pagal įkainius) ir normų vykdymo procento skaičiavimas
 • Priskaičiuoto darbo užmokesčio duomenų perdavimas į programos Pragma darbo užmokesčio modulį

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA


Pagrindinės funkcijos:

 • Ilgalaikio turto kartotekos tvarkymas
 • Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas
 • Ilgalaikio turto remonto darbų apskaita
 • Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį
 • Nurodomo laikotarpio ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas
 • Automatinis ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumų korespondavimas į didžiosios knygos buhalterines sąskaitas

KURO APSKAITA (atskiras modulis)


Pagrindinės funkcijos:

 • Įsigyto kuro pajamavimas, nurašymas, kuro likučio sekimas
 • Galimybė vienai transporto priemonei vesti kelių rūšių kuro apskaitą
 • Avanso apyskaitos už pirktą kurą kiekvienam atskaitingam asmeniui formavimas
 • Galimybė normatyvines kuro sąnaudas apskaičiuoti pagal įvestą matematinę išraišką
 • Autotransporto (lengvųjų ir krovininių automobilių) kelionės lapų, įsigyto ir sunaudoto kuro aktų spausdinimas
 • Degalų įsigijimo ir suvartojimo ataskaitų už tam tikrą laikotarpį formavimas

APSIKEITIMAS DUOMENIMIS TARP NUTOLUSIŲ DB


Pagrindinės funkcijos:

 • Duomenų bazių sąrašų suliejimas, apdorojant skirtumus vienodų duomenų aprašymuose
 • Didžiosios knygos sąskaitų, prekių ir skolų likučių kopijavimas
 • Pasirinktų pirminių dokumentų kopijavimas
 • Filialo duomenų įtraukimas į centrinę duomenų bazę
 • Nurodyto laikotarpio duomenų iš darbinės duomenų bazės iškėlimas į archyvinę

Kiek kainuoja Pragma 3.2


Pilnas programų paketas – pirminių dokumentų paruošimas ir registravimas, ūkinių operacijų apskaita litais ir valiuta, užsakymų formavimas, atsargų, skolų ir įsiskolinimų sekimas, finansinės ir mokestinės atskaitomybės dokumentų paruošimas, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto apskaita, filialinis ryšys, finansinė analizė, valdymo apskaita.

 

PRAGMA 3.2 licencijų kaina be PVM

Pilnas paketas

Naujumo garantija

Pagrindinė darbo vieta

1000,00

15 % metams

Papildoma darbo vieta

250,00

15 % metams

Programos diegimas

60,00

  Užduokite klausimą mūsų ekspertui ir netrukus sulauksite skambučio!

  Asta Žygienė

  Ekspertizės sritis: Verslo valdymo programos
  PRAGMA SQL platformoje diegimas ir priežiūra, konsultacijos PRAGMA klausimais.
  Reali darbo patirtis 10 metų.

  error:
  x