Techninė pagalba:

PRAGMA 4.0

Pragma 4.0 - verslo valdymo sprendimas vidutinėms ir didesnėms įmonėms.


Pragma 4.0 – vieningų, integruotų pagrindinių modulių paketas, leidžiantis sėkmingai valdyti įmonės veiklos procesus.

Kartu su papildomomis Pragma SVS, B, GRP, B2B, CMM programomis, įvertinant 20 metų autorių programinės įrangos projektavimo patirtį, Pragma 4.0 sudaro pilną verslo valdymo sprendimą, skirtą įvairaus profilio įmonių poreikiams patenkinti.

ATSARGŲ VALDYMAS


Pagrindinės funkcijos:

 • Atsargų aprašymas (unikalus kodas, pavadinimas, prekės matai, nuotraukos, susiję el. dokumentai ir kt.)
 • Atsargų klasifikavimas pagal grupes (prekių suskirstymas iki 9 lygių, naudojant medžio tipo klasifikatorių)
 • Atsargų klasifikavimas pagal požymius
 • Prekių analogai (prekių analogai su požymiu abipusis, žaliavų analogai, prekės susijusios tarpusavyje)
 • Prekių perkėlimai tarp sandėlių (vidaus perkėlimo dokumentai tarp įmonės sandėlių, perkėlimai į projektus, objektus)
 • Atsargų inventorizacija (inventorizacijos blankai, keli scenarijai kaip fiksuoti faktinius duomenis, inventorizacijos žiniaraščiai)
 • Kartu komplektuojamos prekės (automatinė prekių pasiūla pardavimo metu pirkėjams pagal veiklos rūšis)
 • Atsargų nurašymai (nurašymo dokumentai, nurašymo aktai)
 • Prekių perrūšiavimas (prekių persirūšiavimo registravimas)
 • Atsargų likučiai. Momentinis likutis, prekės judėjimo kortelė (prekės likutis pasirinktai datai, einamajam momentui, įvertinus būsenas užsakyta pas tiekėją, rezervuota pirkėjui, nesamos prekės poreikis)
 • Atsargų apskaita saugojimo vietose sandėlyje (prekės saugojimo vieta sandėlyje kai nereikia sekti likučio pagal padėjimo vietą)
 • Atsargų suvestinės (sandėlio apyvartos žurnalai, prekių likučiai pagal tiekėjus, užsigulėjusių prekių suvestinės ir t.t.)

Turite klausimų? Susisiekite su mumis

Gaukite nemokamą konsultaciją

PIRKĖJŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS IR PARDAVIMAI


Pagrindinės funkcijos:

 • Pirkėjo užsakymų valdymas, užsakymų būsenos suteikimas, kitimas, veiksmų koordinavimas (pirkėjų užsakymų registravimas, pasiūlymo rengimas, prekių likučių tikrinimas ir rezervavimas pagal patvirtintą užsakymą, užsakymo vykdymas, užsakymo būsenos protokolavimas, užsakymų istorija)
 • Pardavimo sąlygų nustatymas (apmokėjimo sąlygos, maksimalus kreditas)
 • Pardavimo dokumentai (vietinis ar tarptautinis pardavimas, automatinis ūkinės operacijos sumų registravimas DK pagal nurodytas standartines korespondencijas, prekių gražinimo iš pirkėjo registravimas, skolos mažinimas)
 • Sutarčių valdymas ir periodiniai pardavimai
 • Sandėlio išlaidų orderiai ir krovinio važtaraščiai
 • Pardavimų ir pirkėjų skolų apskaita (prekybos su pirkėjais istorija, skolos pamokėjimas pagal nurodytas sąlygas, skolos sekimas pagal pardavimo dokumentą, pagal pirkėją bendra suma)
 • Skolų administravimas (skolų suvestinės, skolų žurnalas, tarpusavio užskaitymo aktai, automatiniai priminimai apie pradelstas skolas)
 • Kainodaros aprašymas ir valdymas. Kainoraščių ir nuolaidų bendra sistema (kainoraščiai paprasti, specialieji ir akcijų, nuolaidos prekių grupei, prekei, pirkėjui, pirkėjų grupei ir t.t.)
 • Pardavimų analizė (pardavimų suvestinės, parduotų prekių suvestinės)

TIEKĖJŲ UŽSAKYMŲ VALDYMAS IR PIRKIMAI


Pagrindinės funkcijos:

 • Prekių, žaliavų poreikio skaičiavimas ir tiekimo planavimas (suskaičiuojamas reikiamas užsakyti kiekis, įvertinant prekės vidutinius laikotarpio pardavimus arba sunaudojimus gamyboje, pirkėjų ir neįvykdytus tiekėjų užsakymus, prekių likučius ir signalinius kiekius)
 • Užsakymas tiekimui (užsakymų tiekėjui ruošimas, patvirtintų užsakymų registravimas, planuojamas pristatymo terminas)
 • Geriausios kainos tiekėjas (pagal prekei nurodytus tiekėjus ir jų kainoraščius surasti palankiausią)
 • Pirkimo dokumentai (vietinis ar tarptautinis pirkimas, automatinis ūkinės operacijos sumų registravimas DK pagal nurodytas standartines korespondencijas, prekių gražinimo tiekėjui registravimas, skolos mažinimas)
 • Pirkimų ir skolų tiekėjams apskaita (prekybos su tiekėjais istorija, skolos apmokėjimas pagal nurodytas sąlygas, skolos sekimas pagal pirkimo dokumentą, pagal tiekėją bendra suma, skolų suderinimo aktais, tarpusavio užskaitos)
 • Pirkimų analizė (pirktų prekių suvestinės, prikimo kainų palyginimas, pirkimų suvestinės pagal tiekėjus)

BUHALTERINĖ APSKAITA


Pagrindinės funkcijos:

 • Didžioji knyga (suskaičiuojamos sąskaitos, koresponduojamos sąskaitos, sąskaitų grupės)
 • DK sąskaitų segmentacija pagal požymius (atsakomybės centrai, paskirtys, projektai, individualus požymis pagal poreikį)
 • DK sąskaitų suvestinės
 • DK sąskaitų apyvartos žiniaraščiai (pagal padalinius, darbuotojus, atsakomybės centrus, paskirtis, projektus, valiutą)
 • Buhalterinės pažymos, kitų įrašų į DK dokumentai
 • Banko operacijos (mokėjimų importas iš banko failų, duomenų failų formavimas apmokėjimo sistemoms)
 • Grynųjų pinigų operacijos (kasos išlaidų orderiai, kasos pajamų orderiai, atsiskaitymai per atskaitingus asmenis)
 • Periodiniai mokėjimai
 • Valiutų kursai (valiutų kursų importas)
 • Registrai ir žurnalai

FINANSAI IR PINIGŲ SRAUTŲ VALDYMAS


Pagrindinės funkcijos:

 • Finansinės ataskaitos (balanso formos, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos)
 • Pajamų / išlaidų apskaita (pajamų / kaštų centrų ataskaitos, sąnaudų suvestinė pagal sąskaitas, paskirtis ir papildomą požymį ir t.t.)
 • Biudžetų valdymas (įmonės biudžeto sudarymas, atsakomybės centro biudžetas, projekto biudžetas, biudžeto plano / fakto sekimas, biudžeto suskirstymas kontroliniais etapais)
 • Pinigų paskirstymo pagal poreikį valdymas (planuojamų mokėjimų monitoringas, išlaidų poreikio grafikas dienomis, planuojamos ir faktinė išlaidos, paskirti mokėjimai, planuojamų gavimų monitoringas, laukiamų įplaukų grafikas)

GAMYBOS APSKAITA


Pagrindinės funkcijos:

 • Gaminio technologijos aprašymas (gaminio normatyvinės sudėties aprašymas – technologinė kortelė, gaminio parametrų aprašymas)
 • Žaliavų poreikio planavimas (suskaičiuojamas žaliavos poreikis, ar pakankamas kiekis žaliavų sandėlyje, reikiamo kiekio patikrinimas kituose sandėliuose, duomenys tiekimui)
 • Gamybos aktas, žaliavų nurašymas (gaminių pajamavimas, sunaudotų žaliavų nurašymas, atliktų darbų registravimas, pridėtinės gamybos išlaidos, gaminio savikainos skaičiavimas)

PROJEKTŲ (OBJEKTŲ) APSKAITA


Pagrindinės funkcijos:

 • Projektų apskaita
 • Projektų biudžetai
 • Atsargos pagal projektus
 • Subrangos apskaita
 • Projektų darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita
 • Projektų netiesioginių veiklos išlaidų apskaita
 • Skolos ir įplaukos pagal projektus
 • Projektų balansai

ILGALAIKIO TURTO APSKAITA


Pagrindinės funkcijos:

 • Ilgalaikio turto kartotekos tvarkymas
 • Įvedimo į eksploataciją, priėmimo/perdavimo aktų paruošimas ir spausdinimas
 • Ilgalaikio turto remonto darbų apskaita
 • Turto nusidėvėjimo skaičiavimas už bet kurį laikotarpį
 • Nurodomo laikotarpio ilgalaikio turto apskaitos suvestinių formavimas ir spausdinimas
 • Automatinis ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumų korespondavimas į didžiosios knygos buhalterines sąskaitas

  Užduokite klausimą mūsų ekspertui ir netrukus sulauksite skambučio!

  Asta Žygienė

  Ekspertizės sritis: Verslo valdymo programos
  PRAGMA SQL platformoje diegimas ir priežiūra, konsultacijos PRAGMA klausimais.
  Reali darbo patirtis 10 metų.

  error:
  x